Aktivitetshefte

Moro for hele familien! Spill og oppgaver for små og store. 32 sider med kryssord, sudoku, fargelegging, quiz, vitser, gåter, turbingo og mye mer med dyr og natur som rød tråd. I tillegg lærer du mer om hva tre fine organisasjoner gjør for å ta vare på Norges fauna og flora. Et aktivitetshefte som skal underholde, inspirere og engasjere! Og selvfølgelig er det trykt på miljøvennlig papir.

Bla gjennom aktivitetsheftet her:

Nysgjerrig på heftet?

Organisasjoner

De tre organisasjonene som får inntekter fra aktivitetsheftet setter stor pris på din dugnadsinnsats.

Dyrebeskyttelsen Norge har siden 1859 arbeidet for at dyr skal bli behandlet med respekt og medfølelse. De griper inn der dyr blir utsatt for urett og med flere tusen medlemmer i ryggen taler de dyrenes sak overfor publikum, myndigheter og media.

WWF Verdens naturfond er en global miljøorganisasjon. De arbeider for en framtid der mennesker lever i harmoni med naturen, og der ingen dyr eller andre arter skal dø ut på grunn av menneskers handlinger.

Naturvernforbundet ble grunnlagt i 1914 og er Norges eldste natur- og miljøvernorganisasjon. De jobber med et bredt spekter av saker innen miljø- og naturvern, men spesielt med områdene naturvern, klima, energi og