Personvernerklæring

Vi i Dagnud (Advent for alle) tar personopplysningene dine på alvor. Her får du vite hvilke personopplysninger vi samler inn og hvordan vi behandler dem. 

Hva er personopplysninger?
Personopplysninger er alle opplysninger som kan knyttes til deg som person. Eksempler på slike opplysninger er navn, adresse, e-postadresse, telefonnummer og fødselsnummer.

Hvilke opplysninger lagrer vi? 
For det første lagrer vi opplysningene du gir oss via kontaktskjemaet. Dette er navn og e-postadresse, som vi naturlig nok bruker til å kommunisere med deg. Disse opplysningene er det kun Dagnud (Advent for alle) som har tilgang til. 

I tillegg lagrer vi atferdsdata ved hjelp av Google Analytics, Facebook Pixel og Hotjar. Denne dataen bruker vi for å følge med på og måle trafikken på nettsiden og for å kunne målrette markedsføring mot de som besøker oss.

Hvilke opplysninger deler vi med andre? 
Vi deler ikke personopplysningene dine med noen andre, med mindre det blir pålagt oss i lov, forskrift eller dom.

Hvilke rettigheter har du?
Du kan når som helst kreve at vi sletter, retter eller gir deg innsyn i personopplysningene dine. Du kan også kreve at vi begrenser behandlingen av dem eller nekte å gi samtykke i det hele tatt. Opplysningene er jo tross alt dine.

Du har også rett til å kreve dataportabilitet. Det vil si å få flyttet, kopiert eller overført opplysningene fra en virksomhet til en annen.

Hvem kan du ta kontakt med?
Du kan kontakte Datatilsynet hvis du mener vi behandler personopplysningene dine feil. Men vi håper selvsagt du tar kontakt med oss først, slik at vi kan ordne opp i saken.

Dagnud (Advent for Alle)
Org nr.: 923057129
Kontaktperson: Wim Van Overvelt

Telefon: 47 71 38 06
E-post: post@adventforalle.no